ANTİK ÇAĞLARDAN GELDİ VE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK!
BAZALT İLE TEKNOLOJİ DEVRİMİ!
TESLA INVESTS
«BAZALT»
TÜRKİYE GENELİNDEKİ MİLYONLARCA TONLUK REZERVLER GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA;
HALİHAZIRDAKİ KISITLI MEVCUT KULLANIM ALANLARI ÖTESİNDE,
İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP PATENTLİ ÜRÜN İMALATLARIYLA İSTİHDAM VE İHRACAT OLANAKLARINI GÜÇLENDİRİP,
ÜLKE EKONOMİZE ÇOK DAHA GÜÇLÜ KATKILAR VE İNOVASYON SAĞLAYABİLECEK,
«ULUSAL KAYNAĞIMIZ» OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLMELİDİR.
Savunma sanayii, uçak sanayii, uzay sanayii, gemi inşaa sanayii, enerji sanayii, inşaat sanayii, kimya sanayii, metalürji, ulaşım, rafineri, makine mühendisliği, kriyojenik teknikler (çok düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilen üretim teknikleri), tekstil sanayii, porselen sanayii ve kağıt üretimi alanlarında kullanımı kaçınılmaz olan birçok materyalın seri üretiminin ana ve/veya yardımcı hammaddesi olarak, bazalt rezervlerimizi;
Mamul ürün bazında sektörel ithalat gereksinimlerimizi azaltacak yönde değerlendirebilmek;
İhracat verilerimize artış ivmesi kazandıracak milli doğal kaynağımız olarak Ülkemiz dışına da sunabilmek (üstün imalat teknolojisine sahip ürün/materyal grupları olarak, onlarca farklı sektöre hitaben);
Yukarıda sıraladığımız tüm sektörlerde münferiden geniş kapsamlı istihdam alanları yaratabilecek şekilde kullanabilmek;
Bazalt kaynaklarımızın, "Ulusal" nİtelİk kazanabİlmesİ adına öncelİklİ gerekçelerİmİzdİr!